Cơ bản | Nâng cao:

Chuối Vân Nam

  • Thương hiệutên:Chuối Vân Nam
  • Tên công ty:DGROUP
  • 官方 Trang chủ:Không có
  • khu vực ở đâu:Việt Nam
  • Xem lần số33
  • Cập nhật Ngày:2018-12-25
Thương hiệu giới thiệu

Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam
1. Thông tin của sản phẩm
- Tên sản phẩm: Chuối Vân Nam
- Xuất xứ: Việt Nam

2. Thông tin nhà sản xuất và phân phối
- Tên nhà phân phối: Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam
- Địa chỉ: Xã Vân Nam – Phúc Thọ - Hà Nội
- Số điện thoại: 0912 881 963
- Email: vannam1960@gmail.com


0 lọcNhận xét liên quan
Liên hệ

您还没cóĐăng nhập,Đăng nhập后Xemchi tiết

该Kinh doanh其他Thương hiệu
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Quy định  |  Quyền lợi & Trách nhiệm  |  Sơ đồ website  |  Xếp hạng quảng cáo  |  Dịch vụ quảng cáo  |  Gửi phản hồi  |  RSSTin tức  |  Báo cáo vi phạm
Powered By dai8c