Cơ bản | Nâng cao:

Gà SƠN TRẠI SẠCH

  • Thương hiệutên:Gà SƠN TRẠI SẠCH
  • Tên công ty:DGROUP
  • 官方 Trang chủ:Không có
  • khu vực ở đâu:Việt Nam
  • Xem lần số28
  • Cập nhật Ngày:2018-12-25
Thương hiệu giới thiệu

Trang trại trung tâm Bình Minh của SƠN TRẠI SẠCH là một trong ít trang trại có cơ sở sản xuất và quy trình chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời có cơ sở giết mổ chế biến ngay tại chỗ đạt tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm.


0 lọcNhận xét liên quan
Liên hệ

您还没cóĐăng nhập,Đăng nhập后Xemchi tiết

该Kinh doanh其他Thương hiệu
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Quy định  |  Quyền lợi & Trách nhiệm  |  Sơ đồ website  |  Xếp hạng quảng cáo  |  Dịch vụ quảng cáo  |  Gửi phản hồi  |  RSSTin tức  |  Báo cáo vi phạm
Powered By dai8c